บทความล่าสุด

video

คนแห่ร่วมงาน ปลุกเสก(หลวงปู่ดู่) กรุงเก่า จองเหรียนกันจน แน่นวัดและรับวัตถุมงคล

ที่วัดเทพกุญชร ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พระมหาประเมิน ฐิตคุโณ(หลวงพ่อเจี๊ยบ) เจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร ได้จัดพิธีแห่รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ ไปรอบๆพระอุโบสถ โดยมีนักเรียนโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม ชาย-หญิง แต่งขาวห่มขาวแต่งชุดไทย เดินโป๊ะข้าวตอกดอกไม้ไปรอบๆ โดยมีช้าง2เชือก รวมขบวนแห่ นำวัตถุมงคลรูปหล่อเหมือน เหรียญหลวงปู่ดู่ เข้าพิธีในอุโบสถ เพื่อเข้าพิธี ปลุกเสกวัตถุมงคง มีพระคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต วัตถุมงคล เหรียนหลวงปู่ดู่ พรมปัญโญ รุ่นพรหมพันล้าน มีเกจิอาจารที่เข้าพิธีคณะเดียวกันประชาชนได้แห่ ไปรับวัตถุมงคลกันเป็นจำนวนมาก เข้าแถวยาว ทางคณะกรรมได้จัดระเบียบการรับ วัตถุมงคล (หลวงปู่ดู่ รุ่น พรหมพันล้าน) จนจะทำให้มีเรื่องกัน...

พระราชทานแพะพันธุ์ดี “พันธุ์แบ็ลคเบงกอล” กรมพลาธิการทหารบก (กก.พธ.ทบ.) จังหวัดนครราชสีมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานแพะพันธุ์ดี"พันธุ์แบ็ลคเบงกอล" ในโครงการทหารพันธุ์ดีตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรย์)แผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก (กก.พธ.ทบ.) จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00น. พิธีพระราชทานแพะพันธุ์ดี พันธุ์แบ็ลคเบงกอล จัด ณ.พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมี พันเอกอนันต์ รักษาวงศ์ และคณะแผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก เป็นผู้รับมอบ แพะพันธุ์ดี"พันธุ์แบ็ลคเบงกอล" เพื่อนำมาเข้าโครงการทหารพันธุ์ดี ตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์)ในพี้นที่แผนกส่งกำลังเสบียง (กก.พธ.ทบ.)กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาพันเอกอนันต์ รักษาวงศ์...

โครงการตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์) ในพื้นที่แผนกส่งกำลังสะเบียง โคราช

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(ผช.ผบ.ทบ) และคณะเดินทางมาตรวจการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโครงการทหารพันธุ์ดี ณ.ค่ายทหารกองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก แผนกส่งกำลังเสบียง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาโครงการเดินตามลอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์) ในพื้นที่แผนกส่งกำลังสะเบียงกก.พร.ทบ. ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปารมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิสร มาดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในหน่วยทหารและเป็นไปตามพระราโยบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ยึดทั้งยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักๆ ไว้สำหรับแจกจ่ายประชาชนเมื่อประสพภัยพิบัติหรือขาดแคลนการดำเนินการโครงการตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์)...
video

งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง นครราชสีมา

อำเภอปากช่อง เทศบาลเมืองปากช่อง เหล่ากาชาดปากช่อง การท้องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)งานน้อยหน่า และ ของดีปากช่อง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2562 - วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ.เวทีกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง สนามข้างโรงทอกระสอบปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00น. นาย จรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธีเปิดงานของดีอำเภอปากช่อง"งานน้อยหน่าและเหล่ากาชาดปากช่อง" อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีหน่ายงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก หน่วยงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอปากช่อง...

“กองทุนเงินหนึ่งล้านบาทบ้านวังแขมเหนือ”

มอบประกาศเกียรติคุณนักเรียนนักศึกษา เรียนดี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562เวลา 09.00น ณ. ศูนย์ฝึกอาชีพ บ้านวังแขมเหนือหมู่ที่ 3 ตำบลวังแขมอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร "กองทุนเงินหนึ่งล้านบาทบ้านวังแขมเหนือ" นายจงรักษ์ คำปาน ประธานคณะกรรมการกองทุนบ้านบางแขมเหนือพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ นายรัตนะ อินทร์ประสิทธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ท่านผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียนนักศึษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยกองทุนจัดประชุม และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาตามแผนงานกองทุนฯที่สนับสนุน น้องๆให้ใผ่หาความรู้ด้านการศึกษาเผื่อเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกปีในปีนี้เป็นปีที่ 18 ของ กทบ.บ้านวังแขมเหนือ ที่มอบทุนให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน หมู่ที่ 3 บ้านวังแขมเหนือ เป็นบุตรหลานสมาชิกของ กทบ.บ้านวังแขมเหนือ ทีเรียนและศึกษา ได้เกรดเฉลี่ย...
video

อุบัติเครนหัก แถลงข่าว”เรื่องการดูแลผู้บาดเจ็บ และเยียวยาประเด็นอุบัติเหตุเครนหัก”

แถลงข่าว"เรื่องการดูแลผู้บาดเจ็บ และเยียวยาประเด็นอุบัติเหตุเครนหัก" เมื่อเวลา14.00น.วันที่20มิ.ย.2562 ณ.ห้องจัดแถลงข่าวชั้น M โรงแรม ทาวเวอร์ คลับ แอท เลอบัว และ โรงแรมเลอบัว แอท สเตททาวเวอร์ 1055 ถ.สีลม บางรัก กทม. นายวรพล อุดมโชคปิติ(คณะผู้บริหาร) ได้จัดตั้งโต๊ะแถลงข่าวในกรณีอุบัติเครนหัก​จากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่โครงการอันเป็นเหตุให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินได้รับความเสียหายนั้น เจ้าของโครงการและทีมบริหารโครงการกราบขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินของโรงเรียน ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการทุกอย่างเต็มความสามารถทันทีที่ทราบเรื่อง รวมไปถึงดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด ค่าเสียหาย ค่าชดเชย การฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียน และการดำเนินการมใดๆ ที่จะทำให้โรงเรียนเกิดความมั่นใจในโครงการที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน โดยจะขอแสดงความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเยียวยาให้กับทุกๆส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย และประเด็นหลักที่จัดให้มีการแถลงข่าวในวันนี้คือต้องการออกมาเพื่อขอโทษและรับผิดชอบกับเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ เกียรติ เด็กบาง...

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บ้านคุณธนวัต เครนออลสตาร์ (คนใจบุณ พี่มีแต่ให้)

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บ้านคุณธนวัต เครนออลสตาร์ (คนใจบุณ พี่มีแต่ให้) ณ.ที่บ้านเลขที่ 65/8ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ โดยมี นายธนวัต ปรีดาภัชรสกุล เจ้าของบ้าน ประธานทีมฟุตบอล ทีมธนวัตเครนออลสตาร์ เจ้าของบ้าน โดยมีเพื่อนทุกวงการ ภายในงาน มีทั้งดารา คุณ เค ภัทรพล ดารา/ นักแสดงละครสารวัตรใหญ่ช่อง 7 สี คุณจอน บาร์โว่ คุณปราโมทย์ แสงศร คุณศรีหลอด เชิญยิ้ม พจน์ สุวรรณพันธ...

ร่วมบริจากโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา ร่วมบริจากโลหิต เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.62 เวลา 09.00น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ คณะสื่อมวลชนหลายสำนักข่าว ร่วมบริจากโลหิตด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกรับบริจากโลหิตจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอปากช่อง เพื่อจดหาโลหิตที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยไว้บริการแก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆในเขตจังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป...
video

แรลลีการกุศล ชมวิวทิวทัศน์ จัดผลไม้ได้บุญกรุงเทพ-ระยอง-จันทบุรี

แรลลีการกุศล ชมวิวทิวทัศน์ จัดผลไม้ได้บุญกรุงเทพ-ระยอง-จันทบุรี ขอเชิญร่วมงานแรลลี่การกุศลชมทิวทัศน์เพื่อนำเงินเข้าโครงการช่วยเหลืออาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่งานจราจรเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีขอสมาชิก อส.มจร.กับประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหารายได้การดำเนินการของมูลนิธิจราจรในโอกาศลงพื้นที่ให้บริการงานจราจรและอื่นๆให้กับประชาชนเพื่อมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนวัดท่าศาลา เพื่อจัดงานประมาณในการปรับปรุงท่าสีกำแพง สภ.จันทบุรี และร่วมทำบุญถวายปัจจัยนการสร้างกำแพงวัดท่าศาลา เส้นทางแรลลี่ กรุงเทพ-ระยอง-จันทบุรี เริ่มงานวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิจราจร โทร 082-1507032-33 E-mail:traffic2510@gmail. com คุณภณเอก ฤทธิ์ณประภา โทร 083-611-3000 หรือ 063-195-2000 ศุภเดช ธนูศร นสพ.ประชาไท

หนังสือพิมพ์ประชาไท ประจำเดือน มิถุนายน 2562

#นสพ.ประชาไท#หนังสือพิมพ์ประชาไท ประจำเดือน มิถุนายน 2562 https://www.facebook.com/pracharthai/posts/562806420789966