ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันพุธที่4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30น.นายถนอม ทองเสวต ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองศรีวิทยาเป็นประธานจัดพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคมพ.ศ. 2562

ในการนี้นายถาวรทองเสวตผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองศรีวิทยาได้ทำพิธีมอบเกียรติ”คุณพ่อที่ดูแลลูกดีเป็นพิเศษ”ประจำปี 2562 มีคุณพ่อที่ได้รับมอบเกียรติบัตรจำนวน 12 ท่าน และ1ใน12 ท่าน ได้มี นาย ศุภเดช ธนูศร ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ได้รับเกียรติรับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มกับผมเป็นอย่างมากจึงขอขอบคุณทางโรงเรียนเรืองศรีวิทยาณ ที่นี้

ในกิจกรรมครั้งนี้มีการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาระดับอนุบาลจนถึงชั้น ป.6 ถือเป็นกิจกรรมที่ดีเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกเพื่อได้ปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ภายภาคหน้า ทีมงานข่าวหนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์ขอชื่นชมกิจกรรมของโรงเรียนเรืองศรีวิทยาเป็นกิจกรรมที่ดีอีกหนึ่งกิจกรรม

ข่าว/ภาพ ศุภเดช ธนูศร ข่าวนครราชสีมา

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959