ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

หนุ่มสาวโรงงานทำคุณประโยชน์เป็นจิตอาสาเก็บกวาดโบราณสถานมรดกโลกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 01.00น.หนุ่มสาวชาวโรงงาน ในจังหวัดดพระนครศรีอยุธยา กว่า 200 คน ใช้ช่วงวันหยุดทำงานเสาร์อาทิตย์เป็นจิตอาสาสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ด้วยการรวมตัวกระจายกำลังเก็บกวาดลานพื้นทางเดินภายในโบราณสถานวัดพระศรีสรรเพ็ชญเป็นระยะทางยาวกว่า 100 เมตร ลานวิหารพระมงคลบพิต ยังช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณในสวยงามเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยกันระดมเก็บเศษกระเบื้องมุงหลังคาจากการซ่อมบูรณะวิหารพระมงคลบพิตจำนวนมาก ออกนอกบริเวณคืนพื้นที่สวยงามให้กับโบราณสถาน คนหนุ่มสาวชาวโรงงานส่วนใหญ่เข้ามาอาศัยทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีบริษัทแคนอนเป็นแกนนำระดมจิตอาสามาทำกิจกรรมในวันนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญของประเทศชาติ และเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กิจกรรมลักษณะนี้คนหนุ่มสาวจิตอาสาชาวโรงงานจะออกมาร่วมทำกิจกรรมเป็นประจำในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959