ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

งานแถลงข่าว  “EDU RUN  วิ่งเพื่อน้อง”ครั้งที่1 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 06.00 น ณ.มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  เวลา10.30 น.ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้กำหนดจัดงาน “EDU-RUN วิ่งเพื่อน้อง” ครั้งที่ 1 วิทยากรนางสาว ณัฐพร ทองดีและนางสาวปริชญา โลไธสง นักศึกษาสาขาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ แปลภาษาจีนและทางนักศึกษาโชว์การแสดงรำเพลงจีน ต่อการแสดงเชียร์รีดเดอร์พร้อมกับน้องนักศึกษาเดินโชว์ก่อนเข้าถึง เวลา10.00น.ประธานพิธีกล่าววัตถุประสงฆ์การจัดงานแถลงข่าวโดย..ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ฝ่ายบริหาร/ผศ.อมรา ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพศึกษา/รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ/โดยจุดมุ่งหวังเพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาของนักศึกษาครูที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจร่วมโครงการได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2562  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  รวมพลเวลา05.00น ที่จุดสตาร์วิ่งเวลา06.00 น.ซึ่งแบ่งเส้นทางวิ่งเป็น 2 ระยะ  ได้แก่  วิ่งชมมหาวิทยาลัยระยะ 5 กิโลเมตร  และวิ่งชมเมืองกำแพงระยะ 11 กิโลเมตร สำหรับการลงทะเบียน  5 กิโลเมตร  บุคคลทั่วไป 350 บาท /11 กิโลเมตร  บุคคลทั่วไป 450 บาท  นักศึกษาลงทะเบียนราคาเดียว 250 บาท  จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สามารถเลือกวิ่งได้ทั้ง 2 ระยะ  และสำหรับการลงทะเบียนระดับ VIP  ราคาเดียว 1,000 บาท  สามารถเลือกวิ่งได้ทั้ง 2 ระยะเช่นกัน  การลงทะเบียนท่านจะได้รับเสื้อ 1 ท่าน/1 ตัว  และรับเหรียญที่ระลึกเฉพาะผู้เข้าเส้นชัยเท่านั้น

โล่รางวัลสำหรับแต่ละรุ่น มีดังนี้

VIP 5 KM อันดับ 1 – 3    ช/ญ 11  KM  อันดับ 1 – 3    ช/ญ นักศึกษา  อันดับ 1 – 3   ช/ญ

บุคคลทั่วไป

5  KM อันดับ 1 – 3 ช/ญ ของกลุ่มอายุ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ต่อไปนี้

 กลุ่มที่ 1 อายุไม่เกิน 25 ปี    กลุ่มที่ 2 อายุ 26-45 ปี กลุ่มที่ 3 อายุ 46 ปีขึ้นไป

11  KM อันดับ 1-3 ช/ญ ของกลุ่มอายุ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ต่อไปนี้

 กลุ่มที่ 1 อายุไม่เกิน 15 ปี    กลุ่มที่ 2 อายุ 16-29 ปี กลุ่มที่ 3 อายุ 30-49 ปี กลุ่มที่ 4 อายุ 50 ปีขึ้นไป

สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมซื้อ เฉพาะเสื้อ  โดยไม่ประสงค์วิ่งนั้น  สามารถเลือกซื้อได้  ตามระยะทาง 5 กิโลเมตร 

ราคา 160 บาท  ระยะทาง 11 กิโลเมตร ราคา 180 บาท  และVIP ราคา 220 บาท  ไม่รวมค่าจัดส่ง 

**การลงทะเบียน  สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ https://edu.kpru.ac.th/eduforrun/  หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณะครุศาสตร์  โทร.055-706-555 ต่อ 2010  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้เท่านั้น “ร่วมสร้างฝัน ปันรัก สร้างโอกาส”

รายได้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักเรียนที่ขาดแคลน

พงศภัค มั่นดี ผู้สื่อข่าว นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959