บทความล่าสุด

นางสาวสาวิตรี พันธุ์วงษ์ งานพัสดุเป็นส่วนหนึ่งการบริหารงานของหน่วยงาน นับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ การบริหารงานของหน่วยงานโดยรวมสัมฤทธิ์ผล

การบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

งานพัสดุเป็นส่วนหนึ่งการบริหารงานของหน่วยงาน นับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ การบริหารงานของหน่วยงานโดยรวมสัมฤทธิ์ผล
video

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดงานมหกรรม JOB EXPO THAILAND 2023

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดงานมหกรรม JOB EXPO THAILAND 2023 https://youtu.be/NySwvX-ogX4 "คนหางาน งานหาคน" กระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ 8 - 10...
สมเด็จวัดระฆัง กรุเจดีย์สามองค์

เปิดหูเปิดตา หาพระแท้ ว่ากันด้วยเรื่อง “พระพิมพ์ไกเซอร์” ที่โด่งดังถึงต่างแดน

วันนี้มาว่ากันด้วยเรื่อง "พระพิมพ์ไกเซอร์" ที่โด่งดังถึงต่างแดน เมื่อท่านได้แสดงอิทธิฤทธิ์ ให้ผู้คนได้เห็นได้ประจักรกับตาตนเองมาแล้ว สืบเนื่องจากการเสด็จประภาสยุโรปครั้งที่1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในหลายประเทศ เมื่อปี พ.ศ.2440 หนึ่งในนั้นคือประเทศเยอรมัน การเสด็จในครั้งนั้นก็เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรี และหารือข้อราชการ โดยได้พบกับพระเจ้าไกเซอร์ วิล เฮล์ม ที่ 2 ทั้งในฐานะแขกของรัฐบาลและการส่วนพระองค์ ในการเข้าพบพระเจ้าไกเซอร์ ในครั้งนั้น รัชกาลที่5 ทรงนำพระเครื่องพิมพ์ "อกครุฑ เศียรบาตร”...
กรมการจัด​หา​งาน ก.แรงงาน​  นโยบาย​ฯแก้ไข​ปัญหา ​"การค้ามนุษย์​แรงงาน​ต่างด้าว"

กรมการจัด​หา​งาน ก.แรงงาน​  นโยบาย​ฯแก้ไข​ปัญหา ​”การค้ามนุษย์​แรงงาน​ต่างด้าว”

กรมการจัด​หา​งาน ก.แรงงาน​  นโยบาย​ฯแก้ไข​ปัญหา ​"การค้ามนุษย์​แรงงาน​ต่างด้าว"  "ภูวกร​ โตสิงห์ขร จัดหางาน​ จ.สระแก้ว "บริหาร​จัดการในหลัก" นบ.MOUแรงงาน​ต่างด้าว"4สัญชาติ          การบริหารจัดการ​การเข้ามาทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายของ​ กรมการจัดหางาน​ กระทรวง​แรงงาน​ ประเทศ​ไทย​ ในการขออนุญาตเข้ามาทำงานของแรงงาน​คนต่างด้าว​ใน​ 4 สัญชาติ​ กัมพูชา​ เมียนมาร์​ ลาว​ เวียดนาม ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลง​ระหว่าง​ประเทศ​(Mou)​ ใน​...
นนทบุรี Kick off โครงการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์คลองอ้อมนนท์” พร้อมลงนาม MOU พัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี Kick off โครงการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์คลองอ้อมนนท์”

นนทบุรี Kick off โครงการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์คลองอ้อมนนท์” พร้อมลงนาม MOU พัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
video

พ่อเมืองสุโขทัยจัดแถลงข่าวเปิดงาน “มหกรรมมนต์เสน่ห์ผ้าทอ9ลาย สืบสานอัตลักษณ์เมืองแห่งรุ่งอรุณและ OTOP premium จังหวัดสุโขทัย”

เมื่อเวลา 13.30น.ของวันที่ 8 พฤษภาคม2566 ณ โรงแรม เลเจนด้า สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย นาย สุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มาเป็นประธานพิธีการแถลงข่าวการที่จะเปิดงาน "มหกรรมมนต์เสน่ห์ผ้าทอ9ลาย สืบสานอัตลักษณ์เมืองรุ่งอรุณและOTOP premium จังหวัดสุโขทัย" โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน กิจกรรมหลักยกระดับลายผ้าสุโขทัยสู่ดีไซด์ระดับประเทศ โดยทั้งนี้ได้มีการแสดง mini...
ร่วมบุญ !! ม.ล.ภัทรสุดาฯ-ผอ.ฟ้า ประธานพิธีเททอง-ทอดผ้าป่า ถวายเงินล้านสร้างโบสถ์ วอนคนไทยเข้าวัดหมั่นทำบุญ

ร่วมบุญ !! ม.ล.ภัทรสุดาฯ-ผอ.ฟ้า ประธานพิธีเททอง-ทอดผ้าป่า ถวายเงินล้านสร้างโบสถ์ วอนคนไทยเข้าวัดหมั่นทำบุญ

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ม.ล.ภัทรสุดา กิตติยากร (คุณวงเวียน) นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ และ น.ส.พรทิพา สุพัฒนุกูล หรือ ผอ.ฟ้า ผู้อำนวยการสถานีทีวีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี ร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ผ้าป่าสามัคคีที่วัดพระโกฏิสุขสำราญ ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ สมทบทุนสร้างอุโบสถอนันตนาคราช...
“การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น”

 “การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น”

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหน้าที่ในการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อให้“เกษตรกรสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น” โดยมุ่งเน้น ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของสหกรณ์ อีกทั้ง สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง “กลุ่มอาชีพ” ให้แก่บุคคลในครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ ภายใต้สังกัดสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันผลิตสินค้า หรือบริการ หรือมีแผนในการผลิตสินค้าหรือบริการรวมกลุ่มกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและครอบครัวสมาชิก โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การผลิต ส่งเสริมการประหยัดในหมู่สมาชิก ให้มีการแปรรูปผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการสะสมเงินทุนเพื่อเป็นทุนดำเนินงานของกลุ่ม จัดให้มีเงินกู้ยืมสำหรับกลุ่มตามความจำเป็น รวมทั้งจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกให้ได้ราคาสูงขึ้น...
video

“ช่างภาพสายสัตว์ป่า ดูคลิป วีดีโอนี้”

"ช่างภาพสายสัตว์ป่า ดูคลิป วีดีโอนี้" ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยาน​tvแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รณรงค์ ให้นักท่องเที่ยว ที่ชมนก หรือ ถ่ายภาพนกหน้ารัง ได้ระมัดระวัง ถึงผลกระทบ ต่อพ่อนก ที่ต้องเลี้ยงดู แม่และลูกนก อย่าให้ไปรบกวน จนพ่อนกทิ้งรัง ซึ่งจะเป็นเหตุให้นกแม่ลูก ต้อง ค่อยๆ อดอาหาร จนเสียชีวิตทั้งครอบครัว...
video

CENTRALPATTANA เซ็นทรัล เวสต์เกต บางใหญ่ ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี, สำนักงานพัฒนาชุมชน และเทศบาลเสาธงหิน จัดงาน “วิถีนนท์ อิ่มอร่อยย้อนวันวาน”

https://youtu.be/LatiKRtXJYs เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ณ ​CENTRALPATTANA เซ็นทรัล เวสต์เกต บางใหญ่ ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี, สำนักงานพัฒนาชุมชน และเทศบาลเสาธงหิน จัดงาน "วิถีนนท์ อิ่มอร่อยย้อนวันวาน" ภายในงานจะได้สัมผัสตลาดเสน่ห์แบบไทย รวบรวมอาหารทั้งคาวหวาน ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรี พร้อมกิจกรรม สงกรานต์ มหาบันเทิง สุดตื่นตา โดยมุ่งเน้นการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล...
video

สถาบันศาสตร์พระเครื่องสยาม​ จัดงานงานประกวดพระเครื่อง ครั้งที่​ 8​ โดยอาจารย์น้อย​ วัดอรุณ

https://www.youtube.com/watch?v=O9besFcmv_g สถาบันศาสตร์พระเครื่องสยาม​ จัดงานงานประกวดพระเครื่อง ครั้งที่​ 8​ โดยอาจารย์น้อย​ วัดอรุณ เมื่อวันที่​ 19​ มีนาคม​ 2566​ เวลา​ 08.30 น.​ สถาบันศาสตร์พระเครื่องสยาม​ โดยมีอาจารย์น้อย วัดอรุณ​ (คุณ สุเทพ คงปรีชา) เป็นประธานจัดงานประกวดพระเครื่องสยาม​กว่า​ 29​...