ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ที่พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

และจุดธูปเทียนถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี  นางนภัสสร สุวรรณประทีป  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย และทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคม 2135

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช 2098 ณ พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ในปีพุทธศักราช 2127 ทรงประกาศอิสรภาพให้ชาติไทย  ปีพุทธศักราช 2133  เสด็จขึ้นครองราชย์  วันที่ 18 มกราคม ปีพุทธศักราช 2135 ปี ทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาในสงครามยุทธหัตถี 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

และเสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา ตลอดพระชนม์ชีพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำสงครามอย่างกล้าหาญ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมข่าวสุพรรณบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959