ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการขุดลอกแม่น้ำปิง ณ.บริเวณริมน้ำปิงตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562. ณ.บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯริมน้ำปิงวัดจันทาราม ตำบลวังแขม ส่วนราชการ ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ผู้นำชุมชน ประชาชน ตำบลวังแขม จัดเตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล กล่าวเรียนเชิญส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน และท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานและดำเนินการโครงการฯเวลา 10.00 น.คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางมถึงบริเวณพิธี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังกวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวถึงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำนายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แท่นราชฎรษ์กำแพงเพชร กล่าวถึงนโนยายแห่งรัฐและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯโดยโครงการฯแล้วเสร็จรวมระยะทางโครงการลอกแม่น้ำปิงทั้งสิ้น 1,350 เมตร เพื่อแก้ปัญหาทางน้ำเขตตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรดร .อธิรัฐ รัตนเศสตร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับฝังนโยบายฯและกล่าวพบปะส่วนราชการผู้มีเกียรติและประชาชนชาสกำแพงเพชรและเปิดพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกแม่น้ำปิงทีมข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959