ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบโล่เกียรติคุณให้กับ นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.53ปี) เนื่องในโอการที่สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุน “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959