วราวุธ เป็นตัวแทนมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ติดอาวุธให้เยาวชน มอบทุนการศึกษาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ครั้งที่ 38

0
861
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่ามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส กำหนดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และวงโยธวาทิตโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ครั้งที่ 38 

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30-16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งในปีนี้ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ จากมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส มอบทุนจำนวน 70 ทุน ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง ครู และผู้สนับสนุนการศึกษา

เครือข่ายผู้ปกครอง ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก นายบรรหาร คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา และครอบครัว ได้บริจาคเงินส่วนตัว และให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงอาคารสถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม อีกทั้งจัดสรรเงินมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน

และที่ผ่านมาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยได้มีการพัฒนาทั้งในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาครูและบุคลากร พัฒนาอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมสนองนโยบายและปณิธานของโรงเรียน ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะ กีฬา ดนตรี โครงการความสามารถพิเศษ เป็นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม จนทำให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือก เป็นโรงเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนวิถีพุทธ ศูนย์สะเต็มศึกษาประจำจังหวัด และชุมชนให้การยอมรับ ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น 

โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ครอบครัวของ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 และความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน จากหน่วยงานและสังคมทั่วไป ทำให้โรงเรียนผ่านเกณฑ์ความเป็นมาตรฐานและก้าวล้ำนำหน้า เป็นหนึ่งของความเป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษา อย่างเป็นระบบครบวงจร จนเป็นที่ประจักษ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสังคมโดยทั่วไป

ด้านนายวราวุธ กล่าวว่า ชื่นใจทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มของลูก ๆ เยาวชนทุกคนกว่า 40 ปีที่มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา ได้มอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นแล้ว รุ่นเล่า และในปีนี้ ปี 2563 ได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจำนวนกว่า 600 ทุน เด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญของครอบครัว และประเทศชาติ และไม่มีสิ่งอื่นใด ที่จะติดอาวุธให้พวกเขาได้ดีไปกว่าการศึกษา

ตนและมูลนิธิ บรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา จึงขอยืนยันที่จะสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนตลอดไปครับ เพราะปณิธานของพ่อบรรหาร ทีที่ทำเพื่อลูกเพื่อหลาน ที่อยากจะเห็นทุกคนมีอนาคตที่ดี โรงเรียนทั้ง10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน

ทีมข่าวสุพรรณบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959