ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

กำแพงเพชร เปิดงานประเพณีนบพระ เล่นเพลง ตรงกับวันที่1มีนาคม 2561 ตรงวันมาฆบูชา ในพิธีเปิดนอกจากจะมีขบวนแห่ต่างๆที่ยิ่งใหญ่ตระการตา
โดย นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่ากำแพงเพชร แสดงเป็นพระยาลิไท นั่งอยู่บนหลังช้างพร้อมด้วย คุณสุชาดา สีสุวรรณ ร่วมในการแสดงเป็นมเหสีและรองผู้ว่าฯทั้ง2ท่านประกอบไปด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง นาย พิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายธวัชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัด ร่วมการแสดงเป็นเจ้าเมืองในขบวน ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีท่านนายอำเภอเมือง และอำเภออื่นๆ มีส่วนร่วมการแสดงเป็นเจ้าเมืองหัวเมืองต่างๆ ขี่ม้าพร้อมด้วยข้าราชการการร่วมแสดงเป็นข้าราชบริพารพร้อมด้วยนางรำอีกหลายพันคน อย่างมากมายแต่องค์ทรงเครื่องอย่างสวยงาม

ซึ่งในนี้กำแพงเพชร ได้มีการตกแต่งรี้วขบวนแห่พยุหยาตราจำลองพระยาลิไท และเจ้าเมืองเสด็จนบพระ บรมสารีริกธาตุเจดีย์อย่างยิ่งใหญ่สวยงาม อันประกอบด้วย ขบวนพุทธบูชา พระบรมสารีริกธาตุ โคมประทีป สืบศรัทธาสถิตถิ่น ขบวนกองทัพธรรมเจ้าไทยไพร่ฟ้าเมืองชากังราว

ขบวนเจ้าเมืองนครชุมอัญเชิญเทียนธูปนพพระบูรณมี ขบวนเจ้าเมืองเทพนคร อัญเชิญเครื่องนมัสการอธิษฐานกัลปนาบุญ ขบวนเจ้าเมืองไตรตรึงษ์ รมยวล พวงระบิล บุฝชาติ พุธทธมงคล ขบวนเจ้าเมืองพาน กลับผกากัลทรี บายศรีแก้ว ขบวนเจ้าเมืองคณฑี กระยาคงวาย และขบวนพนมดอกไม้ พรมหมาก พนมพลู น้อมถวาย พิธี สักการะต้นศรีมหาโพธิ์ การรำพุทธบูชาถวายพระบรมธาตุเจดีย์จำนวน3661คน ร่วมพีธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชารอบองค์พระบรมธาตุเป็นอันเสร็จพิธี
พงศภัค ข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959