ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ชมรมรถเครื่องเสียงยังฝ่าฝืนกฎ กาญจนบุรี

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้สั่งการให้ นายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี จัดตั้งชุดเฉพาะกิจบูรณาการขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายภายในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. 60 – 6 ธ.ค. 60 นั้น


จนเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 60 เวลา 22.30 น. นายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี จึงได้มีคำสั่งให้ นายกฤต มังกะโรทัย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง น.ส.สโรชา คำแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ร้อย อส.อ.เมือง ที่ 2 บูรณาการร่วมกับ จนท.ทหารชุดร้อย รส. ร.29 พัน 2, จนท.ตร.สภ.เมือง, ร้อย อส. ที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจสอบกรณีมีผู้ร้องเรียนเรื่องการใช้เสียงดังและการจัดให้มีนักเต้นที่แต่งกายอนาจาร เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 60 เวลา 22.00 น. ชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบพบว่ามีการใช้เสียงดังเกินกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด มีการใช้เสียงโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขอใช้เสียง และมีการจัดให้มีนักเต้นที่แต่งกายเข้าข่ายอนาจาร ฝ่ายปกครองจึงได้ให้ผู้จัดการที่ดูแลงานดังกล่าว ทำบันทึกข้อตกลงโดยรับว่าจะดำเนินการแก้ไขเรื่องความดังของเสียง การแต่งกายของนักเต้น และใบอนุญาตใช้เสียง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย


แต่อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 60 เวลา 22.30 น. ชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบอีกครั้ง พบว่ายังคงมีการฝ่าฝืนกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ทำไว้ กล่าวคือ ยังคงมีการใช้เสียงดังเกินกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด ไม่มีใบอนุญาตใช้เสียง และนักเต้นแต่งกายเข้าข่ายอนาจาร


ชุดเฉพาะกิจได้มีคำสั่งให้หยุดใช้เสียง และหยุดมิให้มีการโชว์เต้นทันทีทั้งนี้จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยชุดเฉพาะกิจจะได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผล อย่างใกล้ชิด เป็นระยะๆ ซึ่งผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ศักดิ์ดา นสพ.ประชาไท กาญจนบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959

1 ความคิดเห็น

Comments are closed.