ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

คุณ ภูมิสิทธิ ขันตยานุกูลกิจ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้เป็นประธาน การประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการ พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2560 ณ.รอยัล ริเวอร์แควรีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
เบิ้ม เมืองนนท์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959