ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

คุณ ภูมิสิทธิ ขันตยานุกูลกิจ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้เป็นประธาน การประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการ พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2560 ณ.รอยัล ริเวอร์แควรีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
เบิ้ม เมืองนนท์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959