ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 9: 00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เวลา 9.00น. เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ ”เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปีทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต”

เพื่อสำรองโลหิตไว้ในช่วงฤดูร้อนที่กำลังขาดแคลนอยู่ในขนาดนี้ ที่จะประสพปัญหาขาดแคนเป็นจำนวนมากซึ่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ มีโลหิตเพียงพอตามเกณฑ์

ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต และมีผู้ศรัทธาในการทำดีด้วยการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีและสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

นายนเรศ อินทปัตย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเทพนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยนายชัยชนะ ฉายจิตร รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร เทศบาลตำบลเทพนคร โรงเรียนคณฑีพิทยาคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่-คณฑี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนสถานศึกษา ชุมชน ประชาชนทั่วไป และพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ดำเนินโครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต” มาตั้งแต่ ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน โดยมีปริมาณโลหิตบริจาคสะสมให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วย รวมจำนวนทั้งสิ้น 188,723,200 ซี.ซี.หรือ 471,781ยูนิค ในโครงการ ” CP Blood Donation Day โลหิตคือของขวัญแห่งชีวิต”

พงศภัค มั่นดี ผู้สื่อข่าว นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959