ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

คุณสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะทำพิธีรับมอบ และพิธีมอบ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา”แก่โรงพยาบาลกำแพงเพชรด้วย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา15.00น. โดยมี คุณวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กล่าวรายงาน เป็นการเปิดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี “ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์ กำแพงเพชร” สาขาในรูปแบบศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ลำดับที่ 20 ที่พร้อมใส่สีสันด้วยสุดยอด EAT-SHOP-PLAY สมบรูณ์แบบแก่ชาวกำแพงเพชร ในงานเปิดศูนย์การค้าครั้งนี้มีคุณไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะและคุณสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะ ในการนี้ได้มีพิธีมอบเงินสมทบทุน”เหล่ากาชาด กำแพงเพชร” ได้รับเกียรติจากคุณสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะทำพิธีรับมอบ และพิธีมอบ”ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา”แก่โรงพยาบาลกำแพงเพชรด้วย
วิโรจน์ นสพ.ประชาไท จ.กำแพงเพชร

 

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959