วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 26, 2022
หนังสือพิมพ์ เพื่อคนไทย ทุกคน

สหกรณ์โคนมปากช่อง แดรี่เกมส์ ครั้งที่ 2 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สหกรณ์โคนมปากช่อง แดรี่เกมส์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประทีป ทิพย์บรรจง ปลัดอำเภอปากช่องฝ่ายความมั่นคง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาแดรี่เกมส์ สหกรณ์โคนมปากช่อง ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาโดยท่านประธานวัลลภ รุ่งเรืองได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2562 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับผู้ร่วมงานมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ภายในสหกรณ์ฯ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้กับพนักงานและผู้บริหารอีกด้วย ประเภทกีฬาในการแข่งขัน ฟุตบอล วอลเลย์บอล...

LIFESTYLE

TECHNOLOGY

LATEST NEWS

งานบวชพระ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย

งานบวชพระชาวมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย ประเพณีชาวมอญ

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2565 คุณพ่อธเนศ กล่อมน้อย และคุณแม่ มิตตา สุนะหงส์ ได้เป็นเจ้าภาพ จัดการอุปสมบทให้กับ นายชายชาญ กล่อมน้อย ซึ่ งเป็นบุตรชาย คนที่ 2 และเป็นคนสุดท้องของครอบครัว
โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

กรมทางหลวงชนบท เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 (สัมมนาโครงการ) โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี เป็นโครงการที่ กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่ง บรรเทาและแก้ไขปัญหาความคับคั่งของปริมาณจราจรในพื้นที่ฝั่งตะวันออก และตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี รวมทั้งเป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ในการแก้ไขปัญหาจราจร การพัฒนาพื้นที่ด้านเศรษฐกิจและสังคม จากความต้องการในการเดินทาง ด้านระบบคมนาคมขนส่งของประชากรที่ต้องเดินทางเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
สหกรณ์นักเรียนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า

สหกรณ์นักเรียนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สหกรณ์นักเรียนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม การช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยใช้กระบวนการสหกรณ์เพื่อฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะและความรู้ในการทำงานสหกรณ์เช่นการทำงานร่วมกันการประชุม การฝึกหัดขาย การบันทึกบัญชี นอกจากนี้ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนยังเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ทำให้เกิดการบูรณาการต่างๆที่มากขึ้น         ...

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
67,217ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -
Banner Astafoam ป้องกันโรคเรื้อรังในระดับเซลล์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ที่เป็นธรรมชาติแบบองค์รวม โทร.098-591-9959 Banner Powergas ติดตั้งแก๊ส มืออาชีพ ต้อง เพาเวอร์แก๊ส 064-141-4241 เฉาก๊วยแท้ อร่อยที่สุดในประเทศไทย ติดต่อได้ที่ 090-225-1465

POPULAR ARTICLES

โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกร หรือทายาทเกษตรกร เดินตามรอยพ่อหลวง 

โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกร หรือทายาทเกษตรกร เดินตามรอยพ่อหลวง นายศิริชัย อัมพวา นายอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยูธยา เดินทางมา โรงเรียนหนองส้มวิทยาคม ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานโครงการยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร โดยมี นางสาวณัฎฐนิธ กาลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองน้ำส้มวิทยาคม กล่าวต้อนรับ โดยมีนักเรียนครู 116 คน กำนันผู้ใหญ่บ้าน...

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2,000 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้ร่วมกันนำสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิโครงการ TO...

LATEST REVIEWS