บทความล่าสุด

สมุทรปราการ รพ.จุฬารัตน์3อินเตอร์เปิดตรวจโควิด-19ระบบ drive thru

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬารัตน์3อินเตอร์ ได้เปิดให้บริการตรวจ โควิด-19 ผ่านระบบ drive thru โดยไม่ต้องลงจากรถ ด้วยวิธีการง่ายๆ ภายในเวลา 5 นาที พร้อมแจ้งผลผ่านโทรศัพท์ line และอีเมล์ ภายใน 24 ชั่วโมง  ถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่ช่วยลดความทุกข์ใจของพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคยง ให้สบายใจว่าปลอดภัยจากการติดเชื้อ และลดความแออัดในโรงพยาบาลรัฐ

สัมนาทางวิชาการหัวข้อ เรื่อง แนวทางการป้องกันมหันตภัย “COVID-19” ผ่านระบบออนไลน์ทาง Youtube และ ช่องทาง Facebook Fanpage

           เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 29 มีนาคม 2563 คณะนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม( X-DBA รุ่นที่5) ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (มจพ.ระยอง)จัดสัมนาทางวิชาการหัวข้อ เรื่อง แนวทางการป้องกันมหันตภัย “COVID-19” ผ่านระบบออนไลน์ทาง Youtube...
video

ปทุมธานี ทุกภาคส่วน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดสกัดตรวจเข้มป้องกันโควิด-19 ชลอ อุบัติเหตุ สกัดมิจฉาชีพที่สัญจร มา ที่จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พร้อมคณะ กต.ตร.ภ.จว.ปทุมธานี นำโดยนายวัฒนา สุจิตรานุรักษ์ ได้นำสิ่งของอาทิ น้ำดื่ม อาหาร แมส  เจล...
video

ปทุมธานี เทศบาลเมืองคูคต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid -19)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563  เวลา 09:30 น. ที่วัดประยูรธรรมาราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต, นายวีระพจน์  ปานนุ่ม รองนายก, นายณรงค์  อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรี เมืองคูคต ,นายอภิโชติ ...

“โครงการหน้ากากผ้าต่อบุญ” เปิดรับบริจาควัตถุดิบหรือหน้ากากผ้าสำเร็จรูป สุพรรณบุรี

วันนี้ 23 มีนาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ธีรพล โชคนำชัย นายอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ถวายหน้ากากผ้าให้เจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าไซ เพื่อแจกจ่ายให้พระสงฆ์ในพื้นที่ ใน"โครงการหน้ากากผ้าต่อบุญ" วัตถุประสงค์เพื่อสุขภาพที่ดีของพระภิกษุสงฆ์  โดยในวันนี้ได้ถวายหน้ากากผ้า จำนวน 70...

คณะบริหารธุรกิจ มจพ.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาผ่านทางระบบออนไลน์

เรื่อง แนวทางการป้องกันมหันตภัย “COVID-19” วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ทาง Youtube และ ช่องทาง Facebook Fanpage : แนวทางการป้องกันมหันตภัยไวรัส...

พิธีเปิดกิจกรรม CP Blood Donation Day โลหิต คือ ของขวัญแห่งชีวิต” โครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 9: 00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เวลา 9.00น. เครือเจริญโภคภัณฑ์...
video

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ปทุมธานี เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (โครงการพลังคนไทยรวมใจป้องกันไวรัสโคโรนา) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ....

หนังสือพิมพ์ ประเด็นรัฐฉบับ 16-31 มีนาคม 2563

หนังสือพิมพ์ ประเด็นรัฐฉบับ 16-31 มีนาคม 2563 https://www.facebook.com/pradenrath/posts/145514230270882
video

สปส.นนท์พร้อมรบ! รับมือไวรัสโควิด 19 เร่งทำแฟ้มนายจ้างออนไลน์ ใช้ “หลักบวร” เพิ่มสมาชิก

สังคมโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็ว เป็นผลมาจากระบบสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีดิจิตอล ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ต้องปรับตัวให้ทัน สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น