ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

หนึ่งทศวรรษแห่งความสำเร็จห้องเรียนขงจื่อหอวังนนท์

โพสต์โดย โสตทัศนศึกษา นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2019

พิธีลงนามหนังสือบันทึกสัญญาความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน (MOU)

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นำโดยผู้อำนวยการ นายไพฑูรย์ จารุสาร จัดงาน “ทศวรรษความสำเร็จ ห้องเรียนขงจื่อหอวังนนท์” และพิธีการลงนามความร่วมมือ ( Mou) นายไพฑูรย์ นารุสาร ได้ให้การตอนรับและแนะนำผู้บริหารงานห้องเรียนขงจื่อ

พร้อมชี้แจ้งถึงบริบทและจุดประสงค์งานของห้องเรียนขงจื่อ คือ กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย ชมนิทรรศการ ชมวีดีทัศน์ “ทศวรรษแห่งความสำเร็จ”ห้องเรียนขงจื่อหอวังนนท์

หนึ่งทศวรรษเเห่งความสำเร็จ​ ห้องเรียนขงจื่อหอวังนนท์

โพสต์โดย โสตทัศนศึกษา นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2019

โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงาน

และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี มาร่วมงานและกล่าวโอวาท งานนี้มีแขกผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วม แสดงความยินดี ไม่ว่าจะเป็น ตัวแทนสำนักงานสถาบันขงจื่อประจำประเทศไทย ผู้อำนวยการสถาบันภาษาจีน สพฐ. ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเฮยหลงเจียง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓

ประธานในพิธีมอบโล่ให้กับโรงเรียนศูนย์เครือข่ายร่วมบันทีกภาพเป็นที่ระลึก ร่วมรับประทานอาหาร

พร้อม ชมการแสดง ของ นักเรียนอาธิเช่น การแสดง กลองจีน ระบำจีนเพลงตอกไม้ร่วง มวยโบราณ ขับร้องเพลงจีน อุปรากรจีน สาวงามเมาสุรา จาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

การแสดง อุปรากรจีน ชุดไซอิ๋ว จาก โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย การรำ จาก โรงเรียนระยองวิทยา การบรรเลงกู่เจิ้ง จาก MS. CHEN XIANGWEN หลังจากนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ก็ได้กล่าวขอบคุณแขกผู้ที่มาร่วมงาน
ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959