ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนางาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประดู่บาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ว่าที่ ร้อยตรีจรูญ ชูลาภ นายกสภาสถาบัน นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานบริษัท ดับบลิว.ซี.เอส ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนางาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ 1. Mr.Daiki Asano 2. Mr.Seiya Norimoto 3. Mr.Jun Sakamoto และ 4. Mr.Mokoto Kanamori โดยจะมาศึกษาวัฒนธรรมไทยและวิชาการ ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และไปศึกษาดูงานที่ บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ซึ่งดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยี กับ มหาวิทยาลัยนางาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา

ทีมข่าวประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959