ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
ผู้รับบทเป็นพระพุทธเจ้า เจิมป้ายวัดหงษ์และรับพระพุทธปฏิมาสมบัติประดิษฐานยังประเทศอินเดีย เพื่อยังศรัทธาชาวพุทธของทั้งสองประเทศให้เบ่งบาน

ผู้รับบทเป็นพระพุทธเจ้า เจิมป้ายวัดหงษ์และรับพระพุทธปฏิมาสมบัติประดิษฐานยังประเทศอินเดีย เพื่อยังศรัทธาชาวพุทธของทั้งสองประเทศให้เบ่งบาน

ผู้รับบทเป็นพระพุทธเจ้า เจิมป้ายวัดหงษ์และรับพระพุทธปฏิมาสมบัติประดิษฐานยังประเทศอินเดีย เพื่อยังศรัทธาชาวพุทธของทั้งสองประเทศให้เบ่งบาน

 เมื่อเวลา 11.00น.วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ. วัดหงษ์ ตำบลหันสัง อำเภอ บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชาวพุทธวัดหงษ์และคณะกรรมการของวัดหงษ์รับเป็นเจ้าภาพถวายพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งแก่พระกากัน มาลิคทูตสันติภาพ ซึ่งเป็นดาราบอลลีวู้ด เป็นที่รู้จักกันในการแสดงบพบาทภาพยนตร์ดังเรื่อง “สิทธัตถะ เจ้าชายผู้กลายเป็นพระพุทธเจ้า” และซีรี่ย์อินเดียอื่นๆอีกมากบทบาท 

ผู้รับบทเป็นพระพุทธเจ้า เจิมป้ายวัดหงษ์และรับพระพุทธปฏิมาสมบัติประดิษฐานยังประเทศอินเดีย เพื่อยังศรัทธาชาวพุทธของทั้งสองประเทศให้เบ่งบาน
ผู้รับบทเป็นพระพุทธเจ้า เจิมป้ายวัดหงษ์และรับพระพุทธปฏิมาสมบัติประดิษฐานยังประเทศอินเดีย เพื่อยังศรัทธาชาวพุทธของทั้งสองประเทศให้เบ่งบาน
ผู้รับบทเป็นพระพุทธเจ้า เจิมป้ายวัดหงษ์และรับพระพุทธปฏิมาสมบัติประดิษฐานยังประเทศอินเดีย เพื่อยังศรัทธาชาวพุทธของทั้งสองประเทศให้เบ่งบาน

และเพื่อให้คณะท่านเจ้าภาพที่ได้ทำบุญร่วมถวายมา ได้ทำอามิสบูชาให้ถูกต้องตามจุดประสงค์เดิม น้อมใจถวายพระพุทธปฏิมาสมบัติซองวัดหงษ์นี้ และรับถวายพระพุทธรูป ในขนาดต่างๆที่ทำจากโลหะ ไปประดิษฐานยังประเทศอินเดีย เพื่อยังศรัทธาชาวพุทธของทั้งสองประเทศให้เบ่งบานอีกครั้งในในเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาต่อไปในแผ่นดินพุทธภูมิ ดินแดนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใช้ประกาศธรรมคำสอนตลอด 45 พรรษา แล้ว พระกากัน มาลิคทูตสันติภาพ ยังไปเจิมป้ายวัดหงษ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่วัดและประชาชนชนทึ่เข้าร่วมอีกด้วย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959