ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.09 น. ณ ท่าน้ำวัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชมรมเรือท่องเที่ยวอยุธยา จัด “พิธีไหว้แม่ย่านางเรือ” เพื่อสืบสานประเพณีเก่าแก่อันดีงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิธีไหว้แม่ย่านางเรือ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ชาวเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้เรือและหาเลี้ยงชีพทางเรือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในสมัยอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองและใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักในการเดินทาง ค้าขาย สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของคนในอดีต ที่มีความผูกพันกับสายน้ำหลายสาย ทั้งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี

โดยชาวเรือจะมีแม่ย่านางเรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น เมื่อออกทำการค้า การประมง หรือเดินทาง ทุกครั้งจะทำการเซ่นไหว้ เพื่อให้แม่ย่านางเรือปกป้องคุ้มครอง เดินทางปลอดภัย และส่งเสริมกิจการให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า หรือในด้านการแข่งขันพายเรือยาวชิงรางวัล จะมีการบวงสรวงไหว้แม่ย่านางเรือเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ได้รับชัยชนะ เป็นต้น
ด้วยความสำคัญดังกล่าว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชมรมเรือท่องเที่ยวอยุธยา จึงได้จัดพิธีไหว้แม่ย่านางเรือขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสืบสานประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณกาลซึ่งหาชมได้ยากให้คงอยู่ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธี ภายในงานมีผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว เรือหางยาว เรือร้านอาหาร และเรือลากจูง พร้อมใจกันมาร่วมบวงสรวงไหว้แม่ย่านางเรือกว่า 50 ลำ เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่ย่านางเรือเสริมสิริมงคล เดินทางปลอดภัย และมีความเจริญก้าวหน้าในการงาน อีกทั้งการจัดงานดังกล่าวยังเป็นการเผยแพร่ประเพณีอันดีงามให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น 

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959