ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

15 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 7/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติคัดเลือกเอสเอ็มอี และอนุมัติให้เงินกู้แก่เอสเอ็มอีที่ยื่นใบคำขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959