ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ดร.เร่งรัด สุทธิสน ร่วมกับคณะบริหารและถาคประชาชน

ธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ได้เสวนาในการแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมซ้ำซาก ภายในตำบล
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ.ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ดร.เร่งรัด สุทธิสน ผู้อำนวยการสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ บรรยายหลักการธนาคารน้ำใต้ดิน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ให้กับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน ในพื้นที่เพื่อนำองค์ความรู้หลักการของธนาคารน้ำให้ดินไปแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมต่อไป
นายสุรัตน์ ดอนศรีคุ้ม นายก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ด้วยปัจจุบันตำบลทุ่งใหญ่เป็นพื้นที่ แล้งน้ำไม่พอทำการเกษตรในช่วงทำการเกษตร ช่วงฤดูฝนได้รับน้ำจากทางด้านเหนือเป็นจำนวนมากทำให้ท่วมพืชผลทางการเกษตรเสียหายจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดินของสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ โดยใช้หลักการของธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาในการขาดแคลนน้ำในอนาคต
พร้อมกันนี้ได้ลงสำรวจพื้นที่บ่อเก็บน้ำที่มีอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่และได้กำหนดจุดในการก่อสร้างตามรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อจัดทำโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามโครงการของธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาการ การขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งให้กับเกษตรกร ในอนาคตต่อไป

ภาพ/ข่าว/ รัชกฤช อถิภัทรฐากร
วิโรจน์ ประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959