ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

สมาคมคนของแผ่นดินวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เปิดรับบริจาคโลหิต ร่างกาย อวัยวะและดวงตาเมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 16 กรกฎาคม ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพยาบาลจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ที่มาเปิดรับบริจาคโลหิต ร่างกาย อวัยวะและดวงตา โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ของวิทยาลัยมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากนางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ กล่าวว่า ทาง ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ มีนโยบายให้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศล โดยเน้นให้นักศึกษาและอาจารย์มีส่วนร่วมกับสังคม ซึ่งทางวิทยาลัยจึงได้ประสานความร่วมมือในการเปิดรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้และเพื่อเก็บสำรองเลือดเข้าธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ประสบอุบัติเหตุ และผู้ป่วยทั่วไป

กอบกฤษณ์ ชุกลิ่น นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959