ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ตามรอยนาวาทัพ ๒๕๐ เส้นทางอิสรภาพ .สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.

เส้นทางสู้สายอิสรภาพ สมเด็จพระเจ้าตากมหาราช สารคดีล่องเรือตามเส้นทางทัพตั่งแต่ จ.ตราด มาจบที่จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเทรดพระเกียรติและเผยแพร่ความรู้ให้แก่คนรุ่นหลัง พร้อมจัดพิธี บวงสรวงดวงวิญญาณ ในวันที่ 6 พฤจิกายน 2560 ที่ค่ายโพธิ์สามต้น โดยมีสมาชิกชมรม เข้ารวมงานงานเป็นจำนวนมาก ยังได้กราบพระเจ้าตากสิน หุ่นจำรอง ถ่ายรูปและมอบเงินให้ทางวัดต้นสตือ อีกจำนวนหนึ่ง

มาปี พ,ศ.2560 ถือเป็นปีครบรอบ 250 ปี แห่งการกอบกู้เอกราช เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระยาตากสิน ได้ตัดสินใจฝ่าวงล้อมพม่า ไปยัง จ.ราชบุรี และนำทับกองทัพเรือนับร้อยลำล่องขึ้นมาจากภาคตะวันออก เพื่อมาตีพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ดังนั้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าตากสิน ทรงชมรมจึงไดัจัดกิจกรรม โครงการตามรอยนาวาทัพ 250 ปี

เส้นทางสายอิสรภาพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่าง วันที่ 24 ตุลาคม-6 พฤจิกายน 2560 โดยจะล่องเรือ ตามเส้นทางทัพได้มีการศักษา ข้อมูลจากพงศาวดาร ประวัติศาสตร์ ล่องเรือจากตราด ผ่านไปยัง จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา นายสุชาติ กนกรัตน์มณี ประธานชมรม ตามรอยพ่อตากสิน ได้กล่าวว่าได้เริ่มได้ล่องเรือตามเส้นทาง โดยใช้เรือสำเภาโบราณ ที่ได้ศักษาแล้วว่าเป็นเรือปรากฎในกองทัพของพระองค์ ไปออกมาท่าตะเภา จ.ตาาด จ.ปทุมธานี จนมาถึงจังหวัดอยุธยา เทียมท่า วัดต้นสดือ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา และเดินท้าว วิ่ง อีก 2 กิโล ไปยังค่ายโพธิ์สามต้น

เวลา 09.30.น มีพิธีบรงสรวงดวงพระวิญญาณ องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยองค์บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล ประธานพิธี จึงเรียนเชิญทุก ๆ คนเข้ารวมพิธี หลังจากเสร็จพิธี ทุกคนต่างชื่นชมการจัดงาน เดินตามรอย พระเจ้าตากสิน ครบ250ปี เส้นทางสู้อิสรภาพ ของประชาชนคนไทย

ชาญ ชูกลิ่น อยุธยา โทร.081-8756403

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959