ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

อุบลราชธานี…จังหวัดอุบลราชธานี ติดธงแดงแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวัง …สถานการณ์ล่าสุดวันนี้ 6 สิงหาคม 2560 น้ำมูลเริ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ โดยระดับน้ำวันนี้อยู่ที่ 7.67 เมตร เพิ่มขึ้นจากเดิม 10 เซนติเมตร โดยทางสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้มีการติดธงแดงแจ้งเตือนผู้ใช้ถนนและประชาชน 2 จุด เพื่อเตือนรถที่จะสัญจรผ่านสะพาน
ข้ามแม่น้ำมูล ( แถวหาดคูเดื่อ ) เลยโชว์รูม BM และบริเวณสะพานตรงบ้านท่าบ่อ ก่อนที่จะถึง home pro /เฃ็นทรัล เป็นสัญญาณเตือนแล้ว ส่วนที่บริเวณศูนย์อพยพสำนักงานที่ดินอำเภอวารินชำราบ ประชาชนในพื้นที่ได้ขึ้นมาอยู่ที่ศูนย์อพยพแล้ว 152 ครัวเรือน 623 คน โดยมีหน่วยงานที่คอยให้ความช่วยเหลือตอนนี้ 3 หน่วยงาน คือ เทศบาลเมืองวารินชำราบ , มณฑลทหารบกที่ 22 และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959