ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

17/10/60 เวลา 09.00น.

เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันประกาศรวมกรมพลตระเวน กับกรมตำรวจภูธร เป็นกรมเดียวกัน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมตำรวจจึงได้ยึดถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธีในวันตำรวจอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2492 ซึ่งในขณะนั้น พล.ต.อ. หลวงชาติตระการโกศล เป็นอธิบดีกรมตำรวจ และ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2494 พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น ได้จัดให้มีพิธีเดินสวนสนาม และปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ. 2500 จึงระงับการจัดพิธีเดินสวนสนาม ประกอบแต่พิธีทางศาสนา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี

ในปีนี้ทางตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมวันตำรวจ ประจำปี 2560 โดยจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมประทุมร่วมใจตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ในกิจกรรมดังกล่าวมี  พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร รักษาการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ได้มาเป็นประธานพร้อมกันนี่ยังมีนายปรีชา เทียมเก่า คณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดปทุมธานีได้เดินทางมาร่วมงานด้วย และได้กล่าวแสดงความรู้สึกดีใจอบอุ่นและอยากให้จัดกิจกรรมดังกล่าวทุกปีเพราะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันยิ่งขึ้น

อำนาจ โรจน์รักษ์/หัวหน้าศูนย์ข่าว นสพ.ประชาไท จ.ประทุมธานี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959