ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

กฟภ. เตรียมความพร้อมดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ซึ่งในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำชับและมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมด้านการจ่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและปลอดภัย
กฟภ. ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองให้กับ พระเมรุมาศจำลอง จำนวน 76 แห่งทั่วประเทศ ในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. ทั้ง 74 จังหวัดและพื้นที่ปริมณฑล 2 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (กฟภ.รังสิต) และพุทธมณฑล (กฟภ.อ้อมน้อย) พร้อมทั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ เพื่อให้มีการติดตามดูแล เฝ้าระวังป้องกันและเตรียมความพร้อมด้านการจ่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ตลอดจนอำนวยความสะดวกในช่วงพระราชพิธี โดยดำเนินการดังนี้
– ประสานงานและอำนวยความสะดวกกับส่วนราชการ (จังหวัด/อำเภอ) ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้พระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
– สนับสนุนการตรวจสอบและเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สถานที่สำคัญที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้พระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง
– ตรวจสอบดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณพระเมรุมาศจำลองและในซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
นอกจากนี้ ได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง โดยจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา รวมทั้งจัดเตรียมบุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที โดยจะมีการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ด้านระบบไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อพระเมรุมาศจำลองในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ผู้บริหาร กฟภ. ในพื้นที่จะติดตาม ตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959