ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ชาวนาโอดครวญไม่มีน้ำทำนาต้นข้าวยืนต้นตาย แห่นำผ้าสีชมพูมาไหว้ขอพรแม่โพสพ สุพรรณบุรี

จากเหตุการณ์เมื่อวันที่  3 มิ.ย. 64  ที่วัดเถรพลาย  ต.วังน้ำซับ  อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี  ชาวนาชาวไร่ในพื้นที่  จ.สุพรรณบุรี ได้รวมตัวกันมาขอพรแม่โพสพองค์ใหญ่  เนื่องจากได้รับความเดือนร้อนภัยแล้ง  ไม่มีน้ำทำนาทำไร่  พืชผลกำลังยืนต้นตาย  เพราะขาดน้ำทำให้เสียหายหลายหมื่นไร่ 

ชาวนาโอดครวญไม่มีน้ำทำนาต้นข้าวยืนต้นตาย  แห่นำผ้าสีชมพูมาไหว้ขอพรแม่โพสพ สุพรรณบุรี

จึงพากันมากราบไหว้ขอพรจากแม่โพสพขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ  เพื่อช่วยดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อแก้ภัยแล้งในครั้งนี้  เนื่องจากเกษตรกรชาวนาที่หว่านดำข้าวต่างยืนต้นตายเพราะไม่มีน้ำทำนา ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา   ได้ประกาศว่าระยะนี้ฝนทั่วประเทศไทยมีน้อยมาก

ชาวนาโอดครวญไม่มีน้ำทำนาต้นข้าวยืนต้นตาย แห่นำผ้าสีชมพูมาไหว้ขอพรแม่โพสพ สุพรรณบุรี

ชาวเกษตรกรจึงพร้อมใจกันมาทำพิธีขอพรจากแม่โพสพ   เพื่อช่วยดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลให้พืชไร่มีผลผลิตที่ดี  โดยที่ผ่านมาเกษตรกรที่เคยมาทำพิธีขอพรแม่โพสพให้ฝนตกจะได้ผลสำเร็จทุกครั้ง   ซึ่งผู้ที่มากราบไหว้ขอพรจะเขียนชื่อนามสกุล พื้นที่ทำนาทำไร่  เขียนลงบนแผ่นผ้าสีชมพู แล้วนำไปผูกกับโซ่ที่ติดกับรวงข้าวที่แม่โพสพถือ ซึ่งเป็นเทวีขวัญข้าวของชาวนาไทย เพื่อให้ตนเองสมความปรารถนาในทุกๆสิ่งที่ตนเองขอพร  ขณะเดียวกันมีกลุ่มหนุ่มสาวที่ชมละครเรื่อง ปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ ต่างพากันมาขอพรในเรื่องความรัก

ชาวนาโอดครวญไม่มีน้ำทำนาต้นข้าวยืนต้นตาย แห่นำผ้าสีชมพูมาไหว้ขอพรแม่โพสพ สุพรรณบุรี

ด้าน  นาง สมถวิล  จุ้ยเจริญ  อายุ  74  ปี  กล่าวว่า  ตนเองมีอาชีพทำนาข้าว  ช่วงนี้ข้าวกำลังจะโตแล้ว  แต่น้ำไม่มีทำนา  น้ำในคลองแห้งขอด  ต้นข้าวกำลังยืนต้นตาย  จึงรวมตัวพวกเกษตรกรด้วยกันมาที่วัดเถรพลายเพื่อมาขอพรพระแม่โพสพให้ช่วยพวกตน  โดยมากราบไหว้จุดธูปขอพรให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  และนำผ้าสีชมพูมาเขียนชื่อตนเองและที่นาที่ตนทำไว้ให้มีผลผลิตที่ดีขายข้าวได้ดี  นำมาผูกกับโซ่เพื่อส่งให้ถึงมือแม่โพสพให้รับรู้ และเมื่อปีที่ผ่านมาตนเคยได้มาขอพรแม่โพสพ ทำให้มีน้ำทำนา  ต้นข้าวเจริญงอกงาม ขายข้าวได้ราคาดี  จนผ่านวิกฤตภัยแล้งไปได้

ชาวนาโอดครวญไม่มีน้ำทำนาต้นข้าวยืนต้นตาย แห่นำผ้าสีชมพูมาไหว้ขอพรแม่โพสพ

จนวันนี้วันที่  04  มิ.ย.  64  เมื่อเวลา  16.00 น. ที่บริเวณวัดเถรพลาย  ต.วังน้ำซับ  อ.ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี  ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักประมาณ  1  ชั่วโมง  ฝนได้กระจายตกทั่วทั้ง  อ.ศรีประจันต์ แล้วจึงหยุดตกลงมา ส่วนอำเภอใกล้เคียงอากาศยังร้อนอบอ้าว   ทำให้ประชาชนในระแวกนั้นที่พากันมาขอพรแม่โพสพต่างพากันตกใจ  ชาวบ้านต่างพูดคุยกันว่า  ที่ฝนได้ตกลงมาน่าจะเกิดจากการที่พวกตนเองไปขอพรแม่โพสพให้ฝนตกลงมานั่นเอง 

ชาวนาโอดครวญไม่มีน้ำทำนาต้นข้าวยืนต้นตาย แห่นำผ้าสีชมพูมาไหว้ขอพรแม่โพสพ สุพรรณบุรี

ทิงเจอร์ สายรุ้ง 7 & รัชนีกร โพธิ์ไพจิต  สุพรรณบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959