ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เจ้าพระยาขึ้นสูง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชั้นนอกติดแม่น้ำเจ้าพระยาของวัดกษัตราธราชวรวิหารแล้วเ เมื่อเวลา10.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เร่งปล่อยระบายน้ำ 2,000ลบ/ม จนส่งผลกระทบต่อชุมชนท้ายน้ำ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่าสุดที่วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งติดแม่น้ำเจ้าพระยาด้านฝั่งตะวันตก พบว่าระดับน้ำได้ล้นตลิ่ง และซึมรอดฐานเขื่อนป้องกันน้ำท่วมชั้นที่ 1 ซึ่งมีสภาพไม่สมบูรณ์ เข้าไปในพื้นที่สนามหน้าวัด กินเนื้อที่ประมาณ 20% ของวัด และมีระดับน้ำท่วมสูงในสนาม ถึง 50 เซนติเมตรแล้ว โดยน้ำที่เข้าไป หยุดอยู่ที่แนวป้องกันน้ำท่วมชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นปูนกว้าง 1 เมตร สูง 1 เมตร ยาวรวมเกือบ 200 เมตร และเหลือระยะเพียง 50 เซนติเมตรเท่านั้น น้ำถึงจะล้นข้ามแนวที 2 ไปได้ โดยแนวกั้นน้ำชั้นที่ 2 ทำหน้าที่ป้องกันพระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ และกลุ่มกุฏิสงฆ์ทั้งหมดไว้ได้ น้ำยังไม่ท่วมในส่วนสำคัญของวัด โดยทางวัดและท้องถิ่นเตรียมกระสอบทรายไว้แล้ว 2,000 ใบ และเชื่อว่าไม่พอเพียงพอ อีกทั้งไม่มีแรงงาน หากต้องเสริมกระสอบทราย อาจต้องใช้กำลังพระเณรในวัด สำหรับนักท่องเที่ยว สามารถมาทำบุญกราบไหว้พระที่วัดได้ตามปกติ เพราะพื้นที่สำคัญของวัดยังไม่ถูกน้ำท่วม ทางนาย อธิชาติ สุขสำบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป้อม เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับวัดเตรียมกระสอบทรายไว้ 2,000 ใบ จาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เทศบานครพระนครศรีอยุธยา และ อบต.บ้านป้อม แต่ยังไม่ได้กรอกรายใส่ลงไป ประมาณการแล้วอาจต้องใช้กระสอบทรายมากกว่า 10,000 ใบ หากต้องเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมชั้นที่ 2 ส่วนแรงงานจัดเตรียมไว้ 20 คน ซึ่งคาดว่าไม่เพียงพอ โดยได้ประสานงานกู้ภัยอยุธยาไว้ หากต้องการขำกำลังเพิ่ม ส่วนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นำเข้ามาประจำในพื้นที่แล้ว 2 เครื่อง

ชาญ ชูกลิ่น 0818756403

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959