ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิด TAB So far So good 2018
เมื่อวันที่ 3 มิถุนยาน ที่ห้องประชุมเสถียรเสพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล นายกสภาวิทยาลัยกลุ่มอาชีวศึกษาเครือไทย-เทค เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ โดยในการปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะนำสถานศึกษา รวมถึงกฎระเบียรต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางปฏิบัติเมื่ออยู่ในสถานศึกษา โดยมีนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน 700 คนมาร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้
นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ เปิดเผย ในการปฐมนิเทศนครั้งนี้ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้นตามแนวความคิด TAB So far So good 2018 โดยจะให้นักศึกษาสามารถศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน ส่งเสริมให้นักศึกษา จบการศึกษาแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิ์หรือสามารถทำธุรกิจแบบ Strat up ได้อย่างมีคุณภาพและตรงต่อความต้องการของโลกในยุคปัจจุบันด้วย
กอบกฤษณ์ ชุกลิ่น นสพ.ประชาไท

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959