ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  2561 ได้มีการจัดงาน “ เมืองไม้หอม หอมไอดิน กลิ่นสมรภูมิ ”  ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เวลา 16.30-17.00 น. ลงทะเบียนแขกผู้มาร่วมงาน เวลา 17.00น.

 

นายจรูญ  สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานในพิธี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน จากนั้นประธานอนุกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ประจำจังหวัดปทุมธานี นางกลิ่นรัก  บุญพระลักษณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้

ต่อจากนั้นประธานในพิธีได้เดินชมการจัดแสดงภาพถ่ายประวัติศาสตร์และร้านค้าต่างๆ   ชมการแสดงโขน  ชมการแสดงชุดสืบสานเลือดวีรชนชาติไทย (ศิลปะการฟันดาบ) จากโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร  เวลา 19.35 น. มอบของที่ระลึกการแสดง/ใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สนับสนุน ต่อจากนั้นพิธีกรกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติพร้อมถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

สมศักดิ์ นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959