ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

การตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ณ.ศาลาวัฒนธรรมขาณุ อำเภอขาณวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ทางเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เข้ารับการตรวจประเมิน รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561  ที่ผ่านมาได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น        และเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม2561 เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรีได้เตรียมความพร้อมในการรับตรวจการประเมินฯอีกครั้ง เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เตรียมต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯนำโดย รองศาสตราจารย์อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี  ประธานอนุกรรมการฯ และคณะรวม 7 ท่าน   นายธวัช ฤกษ์หร่าย  นายกเทศมนตรีตำบลขาณุวรลักษบุรีและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนชมรมให้การต้อนรับ และท่านนายกเทศมนตรี พาคณะกรรมการชมบอร์ดนิทรรศการ อาทิเช่น บอร์ด การบริหารจัดการที่ดี,บอร์ดบริหารสาธารณสุขและกิจกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน,บอร์ดชมรมออกกำลังกาย ,ชมรมไม้พอง,ชมรมแอโรบิค,ชมรมรำวงเพื่อสุขภาพ,ผลสัมฤทธิ์การออกกำลังกาย,เวลาต่อเนื่องนายธวัช ฤกษ์หร่าย นายกเทศมนตรี ได้กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการฯและแนะนำผู้บริหารและผู้ร่วมการตรวจประเมินฯ ในการเข้ารับการตรวจประเมินครั้งนี้ ได้มีผู้ร่วมเป็นเกียรติและมาให้กำลังใจด้วยหลายฝ่ายประกอบด้วยนายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอขาณุวรลักษบุรี ,นางทิวาพรรณ สหอารัก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  นายฉัตรชัย มาฉาย สจ.อบจ.กำแพงเพชร,พ.ต.อ.กำลาภ โตทองสุข ผกก.สภ.อ.ขาณุวรลักษบุรี , ผู้แทนชมชมผุ้สูงอายุ อ.ขาณุวรลักษบุรี เครือข่ายสาขา สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.กำแพงเพชร ตลอดจนชมรมเครือข่ายภาคีทุกชมรมและชุมชนในเขตเทศบาล12ชุมชน และผู้มีเกียรติให้กำลังใจในวันนี้เวลาต่อเนื่องพิธีกรได้กล่าวเข้าสู่การนำเสนอการตรวจประเมินฯเป็นลำดับต่อไป จนถึงเวลา 12.00น.ได้ถ่ายภาพร่วมกันหลังเสร็จการประเมิน คณะกรรมการฯจึงเดินทางกลับ

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

CR: ภาพ /อ.สุเมธ บัวสำลี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959