ปธ.มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาเด็กทุกระดับชั้นปีสุดท้าย ประจำปี2560

0
1204
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

 

คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ปธ.มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาเด็กทุกระดับชั้นปีสุดท้าย ประจำปี2560

วันที่26 กย.60 เวลา 10.30 น. ที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย คุณ สัก กอเรืองแสง กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพร้อมผู้ช่วยกรรมการ และทีมงานอาสาสมัครปอเต็กตึ๊ง จัดพิธีมอบทุนต่อเนื่องในทุกระดับปีสุดท้าย ประจำปี 2560 โดยทั้งหมดมีจำนวน 146 สถาบัน 580ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน
ทั้งหมด 6,040,000 .บาท(หกล้านสี่หมื่นบาทถ้วน ณ.ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2 มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ กล่าวว่า
“มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง มีเจตนารมณ์ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และอำนวยประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ทุกศาสนาฯ โดยปี2560นี้ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาในส่วนกลางฯ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,882,000. บาท(สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันบาท”

โดยมีนักเรียนที่มาร่วมรับทุนการศึกษาดั่งกล่าวทั้งชั้นมัธยม-ระดับอาชีวะ-อุดมศึกษา อาทิ เช่น โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ (ธ.บ.ว.) มัธยมวัดดาวคนอง (ด.น.) และในระดับมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์,มหาวิทยาลัยศิลปากรและ เทคนิคราชสิทธาราม ฯ…..

ทั้งนี้ทางมูลนธิจะมีการมอบทุนการศึกษา(ทุนสัญจร)ในวันที่29กันยายน2560 แก่นักเรียน-นิสิต-นักศึกษา ในส่วนภูมิภาค จำนวน53 สถาบัน 265 ทุน เป็นจำนวนเงิน 1,842,000บาท ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย,จังหวัดพิจิตร,จังหวัดกำแพงเพชร,จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์
ในครั้งต่อไป

เด็กบาง นสพ.ประชาไท

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959