ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“ปราบปรามผักตบชวา” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ.บริเวณคลอง จริญ(คลองใหญ่) บ้านคลองเจริญ หมู่ 14 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ยื่นเรื่องขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ที่ปิดกั้นทางน้ำ ในพื้นที่ตำบลวังแขมอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร ของหมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ ปากคลองกว้าง 30-40 เมตร ยาวกว่า 1,000 เมตร พื้นที่ 38 ไร่ปริมาณผักตบชวาและวัชพืชประมาณ 1,900 ตัน ปิดกั้นทางน้ำทำให้เกิดความเดือดร้อนน้ำไม่เพียงพอสำหรับทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนและการระบายน้ำได้ดีขึ้นในพื้นที่ตำบลวังแขมอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรโดยการสนับสนุนเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในครั้งนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับท่านผู้ว่าราขการจังหวัดกำแพงเพชรและคณะให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาของชุดเฉพาะกิจปราบปราบผักตบชวาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 15
นายชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่าน และคณะประกอบด้วย พ.อ.วีรพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.รมน.กำแพงเพชร (ท) ,ดร.ประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร , นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 18, นายรวิโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร, นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง นายปรีชา ฤกษ์หน่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ,สิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ,นายแสน ผิวลออ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง, หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา นักเรียน ตลอดจน ผู้มีเกียรติที่ร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้
เวลา10.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานเปิดการจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 15 และโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดย นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำพิธีเปิดกิจกรรมโครงการและได้พบปะ ผู้ทีมาร่วมกิจกรรมและร่วมปลูกต้นไม้ กับส่วนราชการและจิตอาสา

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959