ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กิจกรรมศิลป์แห่งชาติสัญจร”สอนศิลป์ถิ่นมรดกโลก”ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อเวลา 09.00น. นาย ประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดงานศิลปินแห่งชาติ :กิจกรรมศิลป์แห่งชาติสัญจร มาอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค เป็นโครงการสำคัญที่ทุกคนจะได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเป็น “อัดรศิลปิน”ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายสาขา ทรงให้การอุปถัมภ์งานศิลปวัฒนธรรมไทยในทุกแขนง และทรงเห็นความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาชาตินอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยะภาพทางด้านศิลปะขององค์ “อัครศิลปิน” ให้แผ่ไฟศาล ให้กับประชาชนชาวไทยได้เจริญตามรอยพระยุคลบาทสืบสานพระบรมราชปณิธานในการอนุรักษ์ถ่ายทอด สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยโครงการถ่ายทอดงานศิลปินแห่งชาติ :ศิลปินแห่งชาติสัญจร”สอนศิลป์ถิ่นมรดกโลก”นี้มี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ หน่วยงานต่างเข้าร่วม

ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า โครงการถ่ายทอดงานศิลปินแห่งชาติ :ศิลปินแห่งชาติสัญจร”สอนศิลป์ถิ่นมรดกโลก”นี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อและเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของศิลปินแห่งชาติให้กับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เยาชนและประชาชนที่สนใจ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นาย ประดิษฐ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติฯในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่เยาวชน และผู้ที่สนใจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมของประเทศให้รุ่งเรืองสืบไป

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959