ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา14.00 น.โรงแรมเพชรโฮลเต็ล อ.เมือง จังหวัด กำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ.ห้องประชุมลิไท มาเป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว(OTOP ViIIage) โดยมี นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดกำลังเพชร ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย ส่วนราชการหน่วยงานภาคีอำเภอเมือง และ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ประชาชนบ้านวังพระธาตุ หมู่ 4 ตำบลไตรตรึงษ์ อ.เมือง จังหวัดกำแพงเพชร และประชาชนบ้านชุมชนไทร หมู่ 8 ตำบล โป่งน้ำร้อนบ้านเพชรนิยม หมู่2 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลานโครงการหมู่บ้านละ 80 คนรวม 240 คน

พงศภัค ข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959