ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“ปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00น.ณ.ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.ขาณุวรลักษบุรี นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด”ประจำปีพ. ศ. 2561
พร้อมด้วย นางสุชาดา สีสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทย ,นางสมพิศ แก้วแดง รองประธานแม่บ้านมหาดไทย นายพรเทพ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร, ส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,สมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น ,ผู้นำชุมชน,กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำภาคประชาชนและประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมอบรมโครงการฯครั้งนี้ 120 คน ในการนี้ นายพรเทพ พุ่มพวง นายก อบต.สลกบาตร ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้คาวมรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบูรณาการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561
นางสุชาดา สีสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทย ได้บรรยายเกียวกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน การกำจัดทำถังขนะเปียก และรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ทั้งนี้เป็นความร่วมมือ ของจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร เวลาต่อเนื่อง ชมรมแม่บ้านมหาดไทยได้มอบถุงผ้าให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ด้วย

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959