ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ปล่อยแถว ตำรวจ ร่วมกับ ทหาร ฝ่ายปกคลอง บูรณาการกำลัง ทำการ ตรวจสอบ ตรวจค้น ท่ารถสาธารณะ สถานีขนส่งรถโดยสาร วินรถตู้ทุกแห่ง สถานีรถไฟ ตรวจค้นหาสารเสพติดจากสิ่งของสัมภาระเพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงใกล้สงกรานต์

เมื่อเวลา 09.00น. พ.ต.ท.เอกชัย แสนสระดี รองผู้กำกับการ งานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา รักษาการแทนผู้กำกับพระนครศรีอยุธยา ทำการปล่อยแถว ตำรวจ ร่วมกับ ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครและหน่วยงานอื่นๆ บูรณาการกำลัง ทำการ ตรวจสอบ ตรวจค้น ท่ารถสาธารณะ สถานีขนส่งรถโดยสาร วินรถตู้ทุกแห่ง สถานีรถไฟในพื้นที่

โดยมีเป้าหมายตรวจค้นหาสารเสพติดจากสิ่งของสัมภาระ ที่มีการฝากขนส่ง หรือของผู้โดยสารที่ขนติดตัวเดินทาง และ ให้มีการรณรงค์ ทำความเข้าใจ ร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นมาตรการ ในการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงใกล้สงกรานต์

โดยได้ทำการสุ่มตรวจรถยนต์ รถตู้โดยสาร สารธาณะ เดินทางระหว่าง กทม.และ ต่างจังหวัด สายเหนือจำนวน 10 คัน และสุ่มตรวจสิ่งของ ของผู้โดยสารที่บรรทุกมา และตรวจ ปัสสาวะ ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสาร สาธารณะ บขส.สายเหนือ และ คนขับสำรองประจำรถ จำนวน 20 คน ผลการตรวจสอบ ไม่พบผู้ขับขี่เสพยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใด

จึงได้ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ขับขี่ ตระหนักถึงการขับขี่ที่ปลอดภัย ไม่ขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดไปถึงการเสพสารเสพติด หรือของมึนเมาทำให้หย่อนความสามารถในขณะขับขี่ เป็นเหตุก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่อันตรายต่อผู้โดยสารได้ และประชาสัมพันธ์ให้การผู้โดยสาร เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ได้ทราบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกหน่วยงาน มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของประชาชน อยู่เสมอ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น จะทำหน้าที่ทุกวิถีทางเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959