ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น ณ.ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอขาณุวรบุรี จังหวัfกำแพงเพชร นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุม การจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี

พร้อมด้วย นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี นางแสงอรุณ ชัยจำรัส นางสิริมนต์ สุขวัฒน์ นายศักดิ์ชัย เฉลิมชัยเจริญกิจ คณะกรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี จำนวน 32 ท่าน
โดย มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกิ่งกาชาด จำนวนสมาชิกกิ่งกาชาดในปัจจุบัน หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งรวมถึงขั้นตอนในการจัดตั้งกิ่งกาชาด รายการเตรียมการจัดตั้งกิ่งกาชาดของอำเภอขาณุวรลักษบุรี
การประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการและอำเภอขาณุวรลักษบุรีจะได้กิ่งกาชาดในเร็วๆนี้

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

Cr : อ.สุเมธ บัวสำลี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959