ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา10.00น.สภ.คลองขลุงให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น  ณ. บ้านดงประดา หมู่ที่ 6 ต. ท่ามะเขือ อ คลองขลุง จ.กำแพงเพชร   เป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการประเมิน โครงการคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร  โดย พ ต.อ.ไพโรจน์  ขันทบุญ  รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร  เป็นประธานตรวจการประเมินโครงการฯ พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการฯ

   พ.ต.อ.นรากร บุญครอบ  ผกก.สภ.คลองขลุง ได้กล่าวต้อนรับประธานฯและคณะกรรมการตรวจฯ พร้อมด้วย พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ สมชัยมงคล รอง ผกก.ป. สภ.คลองขลุง พ.ต.ต.รุ่ง เทียนอยู่ สวป.สภ.คลองขลุง นายภูวดล ธรรมบุตร ปลัดอำเภอคลองขลุง นายปรารภ คันธวัน เกษตรอำเภอฯ  นางชไมพร คงพารา พัฒนาการฯ  น.ส.อัปสร  ขันธ์พล ผอ.รพ.สต.ท่ามะเขือ  ภาคีเครือข่ายฯลฯ  ส่วนราชการและปกครองส่วนท้องที่และท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน ผู้ช่วย สมาชิก อบต.  จนท.ตำรวจชุดปฏิบัติงานชุมชน และมวลชนสัมพันธ์  สภ.คลองขลุง   ชุด ชมส.สภ.คลองขลุง  ประกอบด้วย พ.ต.ต.รุ่ง เทียนอยู่ สวป. หน.ชุด ชมส. ,ร.ต.อ.ศุภสิทธิ์ ตรีสัมมาเลิศ รอง สวป.,ร.ต.อ.โยธิน เนียมโสต รอง สว.(ป.) , ร.ต.ต.จารึก รอบุญ รอง สวป.(ป.) ,ร.ต.ต.นิวัฒน์ ปั่นแก้ว รอง สว.(ป.)ฯลฯรวม 11 ท่าน ตลอดจนอาสาสมัครตำรวจบ้าน ,และชาวบ้านดงประดา  หมู่ 6  ให้การต้อนรับท่านประธานและคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนละดับจังหวัด

เมื่อเวลาต่อมา  พ.ต.อ.ไพโรจน์  ขันทบุญ รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร ประธานฯพร้อมด้วยคณะฯ ตลอดจนผู้ให้การต้อนรับและผู้ร่วมงานได้ร่วมกัน ถวายผ้าป่าฯ หลังจากนั้น พระครูสหมุอุทัย เตชะปัญโญ เจ้าอาวาสวัดดงประดาให้ศิล  

   เวลาต่อมา พ.ต.ต.รุ่ง  เทียนอยู่  สวป.หน.ชุด ชนส. สภ.คลองขลุง กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ฯ    ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้กล่าวพิธีเปิดการประเมินโครงการฯและข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามโครงการฯและได้เยี่ยมชม คุ้มหมู่บ้าน ต่างๆแต่คุ้มที่จัดไว้ให้คณะกรรมตรวจประเมินฯได้ชม และประเมินฯแต่ละคุ้ม เสร็จแล้วจึงเดินทางกลับ

วิโรจน์  นสพ.ประชาไท รายงาน

 CR:ภาพ นิวัฒน์ ครู D.A.R.E

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959