ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

” ๗๐ ปีที่รอคอย เติมฝัน ปันน้ำใจ ให้น้อง อบข.”
ขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์พ. ศ. ๒๕๖๑ ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำเดือน ๔
ณ.โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี(รร.ป่าพุทรา) หมู่ ๑๒ ตำบลป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
โดย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู พ่อค้าประชาชน อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นการรวบรวมจตุปัจจัยทั้งหลายเพื่อ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ประสงค์และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ประมาณการปรับปรุงซ่อมแซม ๓๕๐,๐๐๐.บาท(สามแสนห้าหมื่นบาท)เพื่อให้แล้วเสร็จ
เนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดปัจจัยเป็นจำนวนมาก ประกอบกับทางโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการบูรณะ ซ่อมแซม อาคารดังกล่าว

เหนื่อยนักก็แวะพักที่รุ่งอรุณ รีสอร์ท ราคาไม่แพง 180 250 400 แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น 055-020-265

จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลาย ที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญร่วมกุศลสมทบทุนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบต่อไป
ในการเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีการศึกษาครั้งนี้เป็นเจ้าภาพ กองละ ๑๙๙ บาท หรือตามกำลังศรัทธา ณ. โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพขร ในวันเสาร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หรือผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนผ้าป่าสามัคคีการศึกษาได้ที่

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาขาณุวรลักษบุรี เลขที่ 638-0-25535-4
ชื่อบัญชี: กองทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท กำแพงเพชร รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959