ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม โดยการริเริ่มก่อตั้งโดยพระครูอุทัยคณารักษ์(จำรัส วรคุโณ) อดีตเจ้าคณะอำเภออุทัย เจ้าอาวาสวัดหนองน้ำส้ม

กำลังดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคารหอประชุม-โรงฝึกงาน และบ้านพักครู เนื่องจากเกิดชำรุดเสียหายตามระยะเวลาในการก่อสร้าง และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี  2554

นำไม้มาตีเสริมชั่วคราวให้พออยู่ได้ก่อนครับ เดี่ยวจะพังมากไปกว่านี้

หลังคา ฝาบ้าน ก็พังไปตามเวลา เมื่อฝนตกเมื่อไร ก็อยู่กันไม่ได้ละครับ โรงเรียนแห่งนี้มีอาจารย์เป็นผู้หญิงเกือบทั้งหมด มีเป็นอาจารย์เป็นชาย 1 ท่าน

แต่ยังขาดปัจจัยอยู่อีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีฐานะยากจน ประกอบกับโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมมีขนาดเล็ก งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง ได้รับจำนวนน้อยไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ จึงบอกบุญมายังท่านสาธุชนทั้งหลาย ในการร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนในการบูรณะซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องอาคารหอประชุมโรง-ฝึกงาน และบูรณะบ้านพักครู ซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า

ทีมข่่าว นสพ.ประชาไท

บริจาค ชื่อบัญชี ผ้าป่าโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุทัย เลขที่บัญชี 017032964906 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
สามารถช่วยเหลือผ่านบัญชีนี้ หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 083-545-1075 นางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม ได้อีกช่องทางหนึ่ง

 

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959