ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561เวลา17.30น.ณ.วัดพระบรมธาตุตำบลนครชุมอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองราชาอนุสาวรีย์พระยาลิไท ซึ่งในพิธีมีคณะนางรำถวาย 661 คน พร้อมประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างมากมาย

ซึ่งในงานวันนี้ทางสมาคมสื่อสารมวลชนไท(สนท.) นายอุดม วราหะ นายกสมาคมสื่อสารมวลชนไท(สนท) จัดโครงการมอบกิตติบัตรประกาศเกียรติ “คนดีศรีแผ่นดิน” ให้แก่บุคคลที่ได้สร้างคุณงามความดี และสร้างคุณประโยชนกับประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์ (ครั้งที่1)ประจำปี2561 ได้คัดเลือกเป็นจำนวน 6 ท่านมีดังนี้

1 พระราชวชิรเมธี ผศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ นครชุม เป็นบุคคลดีเด่น ด้านพัฒนาสร้างสรรค์ เผยแพร่คำสอน

2 .นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นบุคคลดีเด่นด้านเผยแผร่ คำสอนพระพุทธศาสนาและสร้างคุณประโยชน์จังหวัดกำแพงเพชร

3 .นางสาว นภวรรณ ชลพิณทุวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.กำแพงเพชรเป็นบุคคลผลงานดีเด่นด้านป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น

4 .ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเทคโนโลยีเป็นบุคคลดีเด่น ด้านการศึกษา และคุณประโยชน์

5 .นายประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร(อพท.4)เป็นบุคคลดีเด่นด้านการบริหารการจัดการและสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยังยื่น

6 .นายวิชา จันทร์เชื้อ นายกสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชร/ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกำแพงเพชร การท่องเที่ยวบุคคลดีเด่นด้านการบริหารการจัดการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการองค์กรการท่องเที่ยวและสร้างทำคุณประโยชนให้กับจังหวัดกำแพงเพชร

ซึ่งได้ตรงกับงานประจำปีของวัดพระบรมธาตุ มีมหรสพสมโภช หนัง ลิเก รำวงชาวบ้านย้อนยุค ชมฟรีตลอดงาน
พงศภัค ข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959