ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959
กล้าท้าให้คุณลองได้แล้ววันนี้ เพื่อประสบการณ์ความรักที่สุดยอด ด้วยยอดขายส่งออกญี่ปุ่นกว่า 17,500,000 กล่องภายใน 10 ปี

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561เวลา17.30น.ณ.วัดพระบรมธาตุตำบลนครชุมอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองราชาอนุสาวรีย์พระยาลิไท ซึ่งในพิธีมีคณะนางรำถวาย 661 คน พร้อมประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างมากมาย

ซึ่งในงานวันนี้ทางสมาคมสื่อสารมวลชนไท(สนท.) นายอุดม วราหะ นายกสมาคมสื่อสารมวลชนไท(สนท) จัดโครงการมอบกิตติบัตรประกาศเกียรติ “คนดีศรีแผ่นดิน” ให้แก่บุคคลที่ได้สร้างคุณงามความดี และสร้างคุณประโยชนกับประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์ (ครั้งที่1)ประจำปี2561 ได้คัดเลือกเป็นจำนวน 6 ท่านมีดังนี้

1 พระราชวชิรเมธี ผศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ นครชุม เป็นบุคคลดีเด่น ด้านพัฒนาสร้างสรรค์ เผยแพร่คำสอน

2 .นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นบุคคลดีเด่นด้านเผยแผร่ คำสอนพระพุทธศาสนาและสร้างคุณประโยชน์จังหวัดกำแพงเพชร

3 .นางสาว นภวรรณ ชลพิณทุวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.กำแพงเพชรเป็นบุคคลผลงานดีเด่นด้านป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น

4 .ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเทคโนโลยีเป็นบุคคลดีเด่น ด้านการศึกษา และคุณประโยชน์

5 .นายประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร(อพท.4)เป็นบุคคลดีเด่นด้านการบริหารการจัดการและสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยังยื่น

6 .นายวิชา จันทร์เชื้อ นายกสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชร/ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกำแพงเพชร การท่องเที่ยวบุคคลดีเด่นด้านการบริหารการจัดการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการองค์กรการท่องเที่ยวและสร้างทำคุณประโยชนให้กับจังหวัดกำแพงเพชร

ซึ่งได้ตรงกับงานประจำปีของวัดพระบรมธาตุ มีมหรสพสมโภช หนัง ลิเก รำวงชาวบ้านย้อนยุค ชมฟรีตลอดงาน
พงศภัค ข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959