ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495
กล้าท้าให้คุณลองได้แล้ววันนี้ เพื่อประสบการณ์ความรักที่สุดยอด ด้วยยอดขายส่งออกญี่ปุ่นกว่า 17,500,000 กล่องภายใน 10 ปี

 

ลาดหลุมแก้ว เปิดศูนย์เพื่อนใจและชมรม TO BE NUMBER ONE 

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เพื่อใจและชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.60 เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้วนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เพื่อใจและชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้วและเป็นกำลังใจให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยมี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นางชลาทิพย์ โลหะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปทุมธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มีความมุ่งหวังที่จะนำแนวทางของโครงการมาใช้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกระแสนิยม

การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตลอดจนให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สามารถดำเนินชีวิตในสังคมอย่างปกติ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจและชมรม TO BE NUMBER ONE
โจโจ้ หัวหน้าศูนย์ข่าว นสพ.ประชาไท จ.ปทุมธานี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959