ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เรียน สื่อมวลชน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนชาวนนทบุรี รับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อม.พรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ วัดสะพานสูง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
#ส.ปชส.นนทบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959