ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การค้า เซนทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ชุมชนมอญเกาะเกร็ด”

โดยมีนางวาสนา แสงงาม วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอปากเกร็ด นางสาวรติวัณณ บุญประคอง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพลเรือตรี ไพรัตน์ รัตนอุดม ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ร่วมให้การสัมภาษณ์ และแถลงข่าวดังกล่าว

การจัดงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ชุมชนมอญเกาะเกร็ด” จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561″ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและคนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่า อนุรักษ์ และสืบทอดศิลวัฒนธรรมมอญที่อยู่ในถิ่นของตน

และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี และการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย ภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การจัดมหกรรมปี่พาทย์มอญกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ศิลปะ การแสดง การละเล่น การสาธิตการทำอาหาร การสาธิตงานช่าง และการประกวดสาวมอญ

สมศักดิ์ นสพ.ประชาไท

Cr.Phromporn🎀PR.นนทบุร

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959