ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เปิดแปลงนาสะอาด วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาดจังหวัดกำแพงเพชร

อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร บริเวณแปลงนาข้าวของ นายปนิพันธ์ บัวสำลี บุตรชายนายสุเมธ บัวสำลี รองนายกเทศมนตรี ตำบลขาณุวรลักษบุรีได้ปลูกข้าว “แปลงนาสะอาด”ทำนาตามโครงการวิสาหกิจชุมชนหนองไม้กรอง ตำบลหนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ซึ่งนายปนิพันธ์ บำสำลี ได้ร่วมโครงการฯ และได้ปลูกข้าว พันธุ์ กข 69 “ทับทิมชุมแพ”เนื่องจากได้รับความนิยมจากประชาชนมากเนื่องจากมีโภชนการสูง ในการปลูกต้องดูแลตามขั้นตอนตามแบบ แปลงนาสะอาด ปราศจากการปลอมปน ขอวัชพืช ต่างๆ แม้แต่พันธุ์ข้าวที่ปลอมปนเข้ามาในแปลงนา

และวันนี้เมื่อเวลา 08.30.น.ทางสมาชิกกลุ่มปลูกข้าวและผู้สนในจึงทำการเกี่ยวข้าว โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ อินทโชติ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานร่วมเกี่ยวข้าว แปลงนาสะอาด ของวิสาหกิจชุมชนฯพร้อมด้วย นายปิยะ ประมูลสิน ปลัดอาวุโส นางกัญญาวีสืบเกิด ปลัดอำเภอฯ นายธวัช ฤกหร่าย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี นายธนกร จันทพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาล นายสมเจตน์ โป้พันที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ นายชินดิษฐ์ คำกองแก้ว กำนันตำบลเกาะตาล นายบุญธรรม กลิ่นทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน ดอนขวาง หมู่ที่ 7 และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลเกาะตาล ตลอดจนชาวบ้านในหมู่บ้าน และหมู่บ้านข้างเคียงให้ความสนใจ “แปลงนาสะอาด” ให้การต้อนรับท่านอำเภอและคณะ ตลอดจนได้ร่วมลงมือเกี่ยวข้าวร่วมกัน ในโครงการแปลงนาสะอาดนี้ นอกจากจะข้าวที่ปลูกแล้ว ยังได้ข้าวที่ปลอดสารพิษ และปราศจากการแลอมปน ของข้าวนอกสายพันธุ์ และวัชพืช อีกด้วย ในการปลูกข้าวแปลงนาสะอาด อยู่ในความควบคุม ของ วิสหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด หนองไม้กรอง โดยนายทฤษฎี เพชรมะลิ ประธานชุมชนฯและวันนี้ได้ให้คำแนะนำและวิธีการปลูกข้าว แปลงนาสะอาด ตามโครงการฯด้วย

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน
CR: อ.สุเมธ บำสำลี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959