ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

  เมื่อช่วงเวลา08.30.น ของวันที่16 พ.ค.2561 ที่โรงเรียนหนองน้ำส้ม วิทยาคม ตั่งอยู่ที่ ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พบกับ นางสาวณัฐธนิธ กาลพัฒน์  ผอ.รร. และคณะครู กำลังให้โอวาทกับนักเรียน ชาย-หญิง จำนวนกว่า 200 คน ที่มาเพิ่มร่วม100คน ได้ทำการแจกอุกกรการเรียน ให้กับเด็กทุกคนที่มาเข้าเรียนช่วงเปิดเทอมใหม่ สำหรับเด็กที่เข้ามาสมัครเรียนที่มาใหม่ ส่วนมากจะเป็นนักเรียนชายที่จะมาเรียนทางด้านกีฬาฟุตบอล  ส่วนมากจะมาจากทางภาคอีสาน เพื่อจะมาคัดเลือกตัวนักฟุตบอลที่โรงเรียนหนองน้ำส้ม โดยจะมีโค้ชฟุตบอล ของสมาคมต่างๆ ส่งมาดูสังเกษการ หาช้างเผือกในป่าเพื่อคัดตัวนักกีฬา มุ่งสู่ทิ่มชาติ    ทางด้าน  นางสาวณัฐธนิธ กาลพัฒน์  ผอ. โรงเรียน ยังได้จัดบ้านพักให้เด็กๆ นักกีฬาให้นอนอยู่ในโรงเรียน เพื่อเก็บตัวเด็กๆที่จะเป็นนักกีฬาในอนาคต   สำหรับโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ อยู่กลางทุ่ง สร้างมากว่า 38 ปี พุพัง อาคารก็เก่า จะพังไม่พังแหล่ จนมา ปี 60 นางสาวณัฐธนิธ กาลพัฒน์  ได้ย้ามมาดำรงตำแหน่ง ได้มาพัฒนา บอกบุญ ผู้ใจบุญ ได้เงินทอดผ้าป่า และผู้ใจบุญได้นำเงินมาบริจาค ซ่อมแซมสร้างขึ้นมาใหม่ จนดีขึ้นผิดหูตา จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในกระทรวงศึกษา ยอมรับกับการบริหาร จนขณะนี้โรงเรียน มีนักเรียนเพิ่มมากว่า 100 คน

      ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา.โทร.081.8756403

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959