ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดแถลงข่าว การประมูลหมายเลขทะเบียนรถครั้งที่ 9 หมวดอักษร ‘กม’
เมื่อเวลา 14.00น. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน (เลขสวย) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ครั้งที่ 9 หมวดอักษร “กม” จำนวน ๓๐๑ หมายเลข ในวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ เดอะฮอล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นาง อัจฉรา เกษณียบุตร์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงข่าวในวันนี้

นาง อัจฉรา เกษณียบุตร์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อนำรายได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้แก่ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอีกหลายอย่าง 2.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ให้ได้ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959