ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

โรงพยาบาลกำแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกันบริจาคเงินสมทบทำบุญเป็นเจ้าภาพตั้งกองผ้าป่ากองละ 999 บาทต่อ1กอง โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 เพื่อนำรายได้หักหลังค่าใช้จ่ายนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้นจำนวน 33 รายเป็นเงินจำนวน 26,126,000 บาทถ้วน และช่องทางบริจาคเงินสด ได้ที่กลุ่มงานการเงิน อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรหรือโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชร เลขบัญชีที่ ‭‭620-0-90743-9‬‬ ชื่อบัญชี”โครงการกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลกำแพงเพชร”หรือบริจาคโดยตรงผู้ประสานโครงการนายวิเศษ อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร โทรศัพท์หมายเลข 081-9620174 หรือที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรที่อยู่เลขที่ 428 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์หมายเลข 055-711232

หากผู้บริจาคประสงค์รับใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้ แจ้งหลักฐานการโอนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Application LINE ค้นหาชื่อID financekph ท่านมียอดบริจาค100,000 บาทขึ้นไปท่านผู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรมอบใบอนุโมทนาบุญแก่ผู้มีอุปการะคุณแก่ทุกท่าน
พงศภัค นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959